Religia stanowi oficjalną i zaaprobowaną magię, magia stanowi nieoficjalną i pozbawioną oficjalnej aprobaty religię. Ujmując rzecz prościej: „my” wyznajemy religię, „oni” uprawiają magię. Problem polega nie na tym, czy magia jest przeciw oficjalnej religii, czy za nią. Niezależnie od intencji, mocą samego swego istnienia, magia i religia stanowią wyzwanie dla swojej ważności i wyłączności.

 

John Dominic Crossan1

 

 

 

 

Magia jest sztuką, która sprawia, że praktykujący ją ludzie czują się lepiej, która dostarcza złudnego poczucia bezpieczeństwa tym, którzy są go pozbawieni, pomocy tym, którzy czują się bezradni, wreszcie pociechy i nadziei tym, którym jej brak.

Magia sprawia, iż ludzie, którzy w nią wierzą, znieść mogą życie, które jest nieznośne, a tym, którzy ją uprawiają, dostarcza korzyści. Wszystko to jest oczywiście oszustwem, któż jednak zniesie nagą rzeczywistość, zwłaszcza jeśli może przed nią uciec?

 

Hans Dieter Betz2

 

 

Czytaj dalej

 

 


 

1 „Historyczny Jezus” (KiW Warszawa 1997) s. 325

2 The Greek Magical Papyri in Translation, Including the Demotic Spells, Chicago i Londyn 1986: Univ. of Chicago Press. – za: John Dominic Crossan, „Historyczny Jezus” (KiW Warszawa 1997) s. 325-326