Strona główna

 

 

 

Leszek Nowak                                                                                                                                        Poznań, dnia 01.03.2011.

<adres>

 

 

 

 

 

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym
                 Poznań – Stare Miasto
                        Paweł Bobek
          Pl. Wolności 5/5, 61-738 Poznań

 

 

 

Sygn. akt: KMP 34/08

 

 

W uzupełnieniu wyjaśnień udzielonych przeze mnie w dniu wczorajszym, chciałbym dodać, co następuje.

Nie wpłaciłem do tej pory żadnych pieniędzy na konto Komornika z powodu oczekiwania na opinię psychiatry lub psychologa na temat napisanych przeze mnie i zamieszczonych w internecie (www.opracowanie.eu) tekstów na temat odchyleń psychicznych Jezusa z Nazaretu. Szczegółowo zostało to wyjaśnione w złożonych przeze mnie w Kancelarii Komornika pismach. Oczekiwaną przeze mnie opinię otrzymałem we wrześniu ubiegłego roku. Jednak nadal nie zamierzam podejmować starań o znalezienie pracy i spłatę moich długów oraz, wbrew sugestiom zawartym w opinii, nie zamierzam leczyć się psychiatrycznie z dwóch ważnych dla mnie powodów. Po pierwsze – na opinię tę musiałem czekać 13 lat, po drugie – mam ograniczone zaufanie do psychiatrów, ponieważ część spośród nich uważa, że Jezus był osobą zdrową psychicznie, inni psychiatrzy z kolei (jak to widać w załączonych fragmentach hasła „Jezus Chrystus” z Wikipedii*) – wręcz przeciwnie – uważają, że cierpiał na zaburzenia psychiczne. Ponieważ psychiatrzy w tej ważnej dla mnie kwestii nie mają uzgodnionego stanowiska, a ponadto w swoich działaniach mogą kierować się osobistymi względami natury religijnej, nie zamierzam podejmować leczenia psychiatrycznego.

Pragnąłbym jednocześnie nadmienić, że moje obecne stanowisko w kwestii podjęcia pracy i spłacenia długów może w bliższej lub dalszej przyszłości ulec zmianie.

Jednocześnie przepraszam, że uzupełniam swoje wyjaśnienia w dzień po udzieleniu takowych. Powodem tego stanu rzeczy jest zachowanie pracownicy Kancelarii Komornika w dniu wczorajszym, polegające na uniemożliwieniu mi spokojnego złożenia pełnych i wyczerpujących wyjaśnień.

 

Leszek Nowak

 

Załącznik:

Fragmenty hasła „Jezus Chrystus” z Wikipedii.

 


* Obecnie treści te zawarte są w artykule „Zdrowie psychiczne Jezusa”.

 

 

 

Strona główna