Strona główna

 

WSKRZESZENIE  ŁAZARZA

(J 11,1-44)

 

 

Wszystkie okoliczności tego cudu wskazują na to, że był on sfingowany:

 

Dokładniejsze omówienie tego „cudu” w dyskusji z Robertem oraz w dyskusji z Setareh – tutaj, tutaj, tutaj i tutaj.

 


Przypisy:

1 Odpowiedź Jezusa: “Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele. A potrzeba tylko jednego” - doskonale charakteryzuje jego sposób myślenia (Łk 10,41).

2 Tłumaczenie według: Bp. Kazimierz Romaniuk, “Synopsa Polska Czterech Ewangelii”, (Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1987), str. 98

3 Patrz: J 11,44

 

Strona główna                         Następny „cud”